Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników ze Wschodu

Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników ze Wschodu

Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników ze Wschodu. Nie trudno zauważyć, że pracownicy ze Wschodu są coraz częstszym zjawiskiem na polskim rynku pracy. Liczba rodzimych przedsiębiorców, którzy chętnie decydują się na powierzenie pracy Ukraińcom i Białorusinom, gwałtownie wzrasta. Wszystko ze względu na deficyt polskich wykonawców. Najlepsi specjaliści wyjechali do Anglii i Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i wyższej płacy.

Polscy pracodawcy nie mieli wyboru – zostali zmuszeni do zatrudnienia cudzoziemców z Europy Wschodniej. Szybko jednak zorientowali się, że są to ludzie godni zaufania, którzy podchodzą nad wyraz poważnie do wykonywanych przez siebie zajęć. Ich cechami charakterystycznymi jest zaangażowanie i ogromna motywacja do utrzymania zatrudnienia. Wielu przybyszy ze Wschodu aspiruje do pozostania w Polsce na stałe. Jednych ta sytuacja polskiego rynku pracy przeraża, innych fascynuje. Pewne jest natomiast to, że pracownicy ze Wschodu to ludzie, w których warto inwestować.

Pracownicy z Ukrainy i Białorusi w Polsce – Informacje praktyczne

Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników ze Wschodu

Według najświeższych informacji, aktualnie zatrudnionych w Polsce obywateli państw Wschodniej Europy jest ponad 2 miliony. Warto także wiedzieć, że podana liczba nieustannie wzrasta. Największą część z nich stanowią obywatele Ukrainy, zaraz po nich są Białorusini i emigranci z Mołdawii. Wolne miejsca pracy w Polsce systematycznie są zajmowane przez naszych wschodnich sąsiadów. Nie trudno zaobserwować także, że rodzime organy administracyjne oraz urzędy i instytucje bardzo szybko dostosowują się do tej sytuacji. Efektem tej sytuacji jest powstawanie kolejnych programów pozapłacowych dla cudzoziemców, a także rosnąca otwartość uniwersytetów na studentów spora granic Polski. Udogodnień dla obcokrajowców jest naprawdę wiele. Wśród największych z nich warto wymienić niższe opłaty za czesne i preferencyjne warunki pogodzenia nauki z pracą zarobkową.

Pracownicy ze Wschodu zrzeszają się ze sobą za pomocą mediów społecznościowych. Internet pozwala im na wyeliminowanie czynnika odpowiadającego za poczucie bycia samotnymi po opuszczeniu ojczyzny. Dzięki temu proces asymilacji przebiega szybciej i sprawniej. Co więcej, na portalach społecznościowych można zaobserwować również tworzenie się specyficznych ugrupowań Polaków, które pragną wspierać pracujących w Polsce Ukraińców i Białorusinów. Takie osoby chętnie udzielają wsparcia z zakresu prawa pracy, wypełniania dokumentów, czy też w tak prozaicznych sprawach, jak oprowadzenie po mieście. Wielu ludzi dostrzega niezaprzeczalny potencjał zatrudniania w Polsce obcokrajowców i stara się jak najbardziej ułatwić im proces aklimatyzowania się w nowym miejscu. Co ciekawe, przybysze zza wschodniej granicy bardzo szybko zaczynają czuć się w naszym kraju jak w domu. Wszystko z pewnością ze względu na nieznaczne różnice kulturowe i łatwość, z jaką przychodzi im nauka języka polskiego.

Pracownicy ze Wschodu a polski rynek pracy

Ukraińcy, Mołdawianie i Białorusini a nawet pracownicy z Azji, najczęściej znajdują zatrudnienie na halach produkcyjnych, w warsztatach samochodowych i na placach budowy. Nieco rzadziej można ich spotkać w branżach takich jak usługi remontowe, hotelarstwo i szeroko pojęty handel. Najwięcej cudzoziemców otrzymuje pracę w dużych korporacjach, jednak nie brakuje ich również w średnich i małych działalnościach gospodarczych. Warto także wiedzieć, że bez trudu można ich odnaleźć w strukturach przedsiębiorstw o niemal każdym profilu. Ciekawe jest także, że Polacy mają raczej pozytywne podejście do pracowników ze Wschodu.

Nie odnotowuje się zbyt wielu przypadków prześladowania ich przez wzgląd na inną narodowość czy różnice kulturowe. Ukraińcy słyną z szybkiego nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Proces ich asymilacji zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka miesięcy. Interesujące jest także to, że większość zatrudnianych w Polsce cudzoziemców otwarcie mówi o tym, że chcieliby na stałe osiedlić się w naszym kraju. Konsekwencją tych pragnień jest to, że coraz częściej przenoszą się do nas całe rodziny z Ukrainy.

Wszystkie wspomniane powyżej kwestie sprawiają, że pracownicy ze Wschodu doceniają warunki, jakie oferuje im polski rynek zatrudnienia. Odzwierciedla się to w ich zaangażowaniu w realizację powierzonych im projektów oraz w precyzji, z jaką wykonują swoje obowiązki. Ich obecność ma także spore znaczenie dla sytuacji polskiej gospodarki. Ciekawy może wydać się fakt, że obecna liczba miejsc pracy w Polsce jest wystarczająca zarówno dla przyjezdnych zza granicy, jak i jej obywateli. Niektórzy zarzucają Ukraińcom, że zabierają oni miejsca pracy Polakom. Są to jednak oskarżenia, które nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym.

Prawda jest taka, że pracy w naszym państwie wystarczy dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani jej podjęciem. Pracownicy ze Wschodu znajdują się w tej grupie i to właśnie z tego względu są oni tak częstym zjawiskiem w strukturach polskich przedsiębiorstw. W procesie ich rekrutacji pomocna może okazać się konsultacja z pracownikami agencji pośrednictwa pracy.

angielski