Czym dokładnie zajmuje się detektyw?

Czym dokładnie zajmuje się detektyw?

Czym dokładnie zajmuje się detektyw? W filmach czy też w książkach detektywi zajmują się sprawami naprawdę ciekawymi. Zawód wykonywany przez nich jest niesamowicie fascynujący. Nic zatem dziwnego, że osoby, które przekonane są o swoich predyspozycjach do wykonywania tego zawodu, interesują się tym, jak w Polsce zostać detektywem. Czy wszystko jest rzeczywiście takie pasjonujące?

Cechy dobrego detektywa

Zanim dowiemy się jak zostać detektywem https://www.24detektyw.pl/detektywopole/, to warto przybliżyć pełen zakres obowiązków w tym właśnie zawodzie. Czym zatem zajmuje się detektyw? Musimy wiedzieć, że z roku na rok liczba przez niego oferowanych usług się rozszerza, a jednymi z podejmowanych najczęściej spraw są między innymi: zbieranie dowodów w sprawach, odnajdywanie zaginionych osób, udowodnienie konkurencji nieuczciwej, poszukiwanie mienia zaginionego czy też nawet windykacja.

W każdym z zawodów wyróżnić można szereg różnych cech, które jego wykonywanie ułatwiają. Tak samo jest w przypadku detektywów. Jak można się bardzo łatwo domyślić, bardzo istotna jest sama umiejętność zdobywania wszelkich informacji jak i także sama znajomość prawa. Zbierając wszelkie wiadomości czy też zajmując się sprawami, musi działać on zgodnie z prawem. Poza tym będzie przydatna jak najbardziej spostrzegawczość oraz łączenie dobre faktów, do czego nikt chyba nie ma wątpliwości.

Z racji tego, że co po niektóre sprawy wymagać mogą zwyczajnych godzin, a teoretycznie nie znoszą obserwacji. W związku z tym bardzo ważna jest dyspozycyjność oraz także cierpliwość. Trudno jest bowiem założyć, że detektywi standardowo pracują jak większość z nas między 8.00 a 16.00. Dobry detektyw również powinien radzić sobie doskonale ze stresem. Nie da się w żadnym wypadku ukryć, że jest to zawód niezmiernie stresujący, niektóre sytuacji nie możemy przewidzieć. W związku z tym istotne okazuje się opanowanie oraz szybkie podejmowanie decyzji.

Kto detektywem może zostać?

A jak zostać detektywem oraz jak uzyskać licencję? Osoba, która zamierza pracować w zawodzie na pewno spełniać musi kilka wymagań. Na pewno osoba zainteresowana pracą jako detektyw musi mieć ukończone 21 lat. Do tego musi posiadać obywatelstwo polskie czy też obywatelstwo, któregoś państwa członkowskiego należącego do Unii Europejskiej.

Ewentualnie posiadać musi pozwolenie na pracę czy też prowadzenie gospodarczej działalności na terenie Polski. Jeśli chodzi o wykształcenie, to posiadać powinien wykształcenie minimum średnie. Do tego posiadać musi zdolność do czynności prawnych. Także nie może być skazany wyrokiem pełnomocnym za przestępstwo umyślne lub też skarbowe przestępstwo. Nie może także toczyć się również przeciwko danej osobie o przestępstwo umyślne czy też skarbowe przestępstwo.

Jak w Polsce zostać detektywem?

Czym dokładnie zajmuje się detektyw?
Czym dokładnie zajmuje się detektyw?

Aby legalnie pracować jako detektyw, posiadać należy licencję. Do 1 stycznia 2014 roku jej uzyskanie wiązało się ze zdaniem państwowego egzaminu. Aktualnie licencję zdobyć można dzięki uczestniczeniu w detektywistycznych szkoleniach.

Osoby, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu początkowo muszą złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji specjalny wniosek o wydanie licencji, a razem z nim szereg wymaganych dokumentów. Jest to oświadczenie o pełnej zdolności do prawnych czynności, kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności, kopię dyplomu, kopię świadectwa, która poświadczy co najmniej średnie wykształcenie oraz dwie fotografie.

A jak wygląda egzamin państwowy? Egzamin składa się dokładnie z dwóch części. Jest to część ustna jak i także część pisemna. Egzamin jest przynajmniej organizowany raz na pół roku oraz obejmuje szereg wszelkich zagadnień, które są związane między innymi z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przestrzeganiem przepisów prawa, prawem cywilnym, prawem karnym oraz także zagadnienia z dziedzin takich jak psychologia, kryminalistyka, kryminologia oraz także wiktymologia.

Osoby, które posiadają odpowiednie oświadczenia, mogą zostać zwolnione z części egzaminu. Pomocny w tym przypadku może być dyplom oficerskiej szkoły (taka osoba jest zwolniona z tej części, która się pokrywa bezpośrednio z programem studiów). Także zwolnione mogą być osoby, które są funkcjonariuszami ABW, policjantami, funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz funkcjonariuszami Agencji Wywiadu.

W Polsce również funkcjonują szkoły, które przygotowują do wykonywania tego właśnie zawodu. Jednak wykształcenie kierunkowe nie jest konieczne do samego uzyskania licencji.

Wiemy już doskonale, jak zostać detektywem. Jednak warto sobie zdawać sprawę, że nie zawsze jest to, aż tak pasjonujący zawód, jak obserwujemy w filmach czy też przeczytać w książkach. Wymagać może i to niejednokrotnie wielogodzinnych oraz w ogóle nieekscytujących obserwacji. Jednak trudno jest przewidzieć jakieś zwroty akcji.

Co więcej każdy dzień naszej pracy wyglądać może całkiem inaczej. Musimy mieć wszystkiego świadomość i dopiero podjąć decyzję czy chcemy wykonywać akurat ten zawód.

angielski francuski niemiecki hiszpański