Jak wybrać dobrego dewelopera?

Jak wybrać dobrego dewelopera?

Lokal istniejący, czy w trakcie budowy?

nieruchomości Sardynia
nieruchomości Sardynia

Na rynku pierwotnym częsta jest sytuacja, że inwestycja budowlana jest dopiero realizowana lub zaledwie planowana. W internecie jest mnóstwo ogłoszeń o nowo budowanych mieszkaniach w danej okolicy.  Osoba zainteresowana nabyciem mieszkania, które jest w trakcie budowy, powinna dokładnie sprawdzić inwestora. Na rynku zdarzają się nieuczciwi deweloperzy, którzy po realizowaniu części inwestycji, porzucają budowę i znikają z pieniędzmi klientów, pozostawiając ludzi bez mieszkania i z długami. Pomocny w poznaniu szczegółów inwestycji jest prospekt, który musi przedstawić swoim klientom każdy deweloper. 

Warto wybierać dewelopera, który zrealizował już kilka inwestycji i ma doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym. Wybierając lokal w trakcie budowy, trzeba mieć pewność, że inwestor dysponuje środkami na dokończenie budowy i realizuje inwestycje zgodnie z planem – na placu budowy faktycznie są realizowane prace budowlane. Nowy, już istniejący budynek mieszkalny to większa pewność inwestycji – mieszkanie istnieje, wystarczy dopełnić wszystkich formalności związanych z kupnem mieszkania. W przypadku nowego budynku, w którym są na sprzedaż lokale mieszkalne nie ma ryzyka niezrealizowania inwestycji.  Nawet najpiękniej zrealizowane wizualizacje przyszłego osiedla nie są wybudowanym budynkiem, a jedynie wizją i planem, który będzie realizowany. Klient, który nie chce przeżyć zawodu powinien dokładnie sprawdzić dewelopera i w swoich decyzjach kierować się faktami, a nie rozbudzonymi marzeniami.

Wybór dewelopera

Przy wyborze dewelopera należy zwrócić uwagę na przewidywany czas realizacji inwestycji, doświadczenie inwestora, zrealizowane decyzje, sytuację finansową, prospekt inwestycji, posiadanie niezbędnych zezwoleń. Gwarancją, że deweloper jest godny zaufania jest członkostwo w Polskim Związku Deweloperskim, organizacji zrzeszającej deweloperów przestrzegających Kodeksu Dobrych Praktyk w stosunku do przyszłego właściciela mieszkania oraz zasad zapisanych w umowie deweloperskiej.  W szeregi tej organizacji przyjmowane są firmy, które oferują najwyższą jakość swoich usług i wzorową obsługę klienta. Bardzo ważna w kontekście wiarygodności dewelopera jest kwestia prowadzonego rachunku powierniczego – to znaczy oddzielnego konta, na które wypływają zaliczki od kupujących. Najbezpieczniejsze jest konto zamknięte, ponieważ nie ma ryzyka, że sprzedawca sięgnie po pieniądze z zaliczek, aby sfinansować budowę.

Umowa deweloperska – gwarancją praw klienta

Budowa mieszkania lub domu to duży koszt. Dlatego warto zabezpieczyć interesy obu stron spisując umowę deweloperską, która musi być zawarta notarialnie. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej klient powinien zażądać prospektu inwestycji. Przeglądając prospekt należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak:  informacje o realizowanej budowie, dane dewelopera, informacje o stanie finansowym firmy realizującej budowę oraz przykłady zakończonych inwestycji. W prospekcie musi być zawarta informacja o planowanych miejskich inwestycjach w okolicy terenu, na którym realizowana jest inwestycja budowlana, np.: czy będzie tam poprowadzona nowa droga, czy obiekt, który może wpłynąć na jakość życia okolicznych mieszkańców.  Przed podjęciem decyzji o zakupie nowego mieszkania, dobrze jest osobiście sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego.

W umowie deweloperskiej powinny być określone warunki odstąpienia od umowy,  zasady odbioru mieszkania oraz przeniesienia własności na nabywcę. Jeżeli deweloper nie chce podpisać umowy przed notariuszem lub proponuje zapisy sprzeczne z prawem, to nie warto podejmować z nim współpracy. W umowie nie może zapisów o braku możliwości reklamacji, czy przerzucania opóźnień na warunki atmosferyczne. 

Umowa deweloperska powinna zawierać datę zakończenia budowy oraz skutki i kary w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Kosztami aktu notarialnego strony muszą podzielić się po połowie.
Deweloperzy starają się sprzedać swój towar i nadużywają terminu „apartament”. Nie istnieje coś takiego jak „apartament o powierzchni 29 m2”.  Apartament oznacza dużą powierzchnię użytkową, min. 90 m2, o wysokim standardzie wykończenia, posiadający ponadprzeciętne elementy wyposażenia wnętrza. Określenie małych mieszkań jako „apartament” to nadużycie i ważny sygnał ostrzegawczy, że inwestor może w sposób nieuzasadniony podwyższać wartość mieszkania.  Określenie „jednopokojowy apartament” to oksymoron – wewnętrzna sprzeczność, który powinien wzmocnić czujność nabywcy.

angielski