OCP przewoźnika - dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych?

OCP przewoźnika - dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych?

OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych?

OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych? Firmy przewozowe zajmują się transportem towarów na zlecenie klientów. Żeby towar oraz samochód były bezpieczne, warto nabyć odpowiednie ubezpieczenia. Do najważniejszych polis dla przewoźników zaliczamy ubezpieczenie OCP. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników. Polisy, które są dostępne do wykupienia w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych, z reguły są dzielone na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe.

Mimo, iż OCP jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, to wiele firm transportowych nawet nie zastanawia się nad nie wykupieniem tej polisy. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie przewoźnik odpowiada za towar, który został mu powierzony. Współpracowanie z przewoźnikiem, który posiada OCP, jest dla klienta najlepszą i najbezpieczniejszą opcją – w razie uszkodzenia towaru, straty zostaną pokryte  z polisy.

OCP przewoźnika – co to takiego? Przedmiot polisy OCP

OCP przewoźnika https://www.original.com.pl/z-czym-wiaze-sie-posiadanie-wlasnego-samochodu/ to popularny rodzaj polisy wśród firm transportowych w naszym kraju. Wiele osób jednak tak na prawdę nie wie, z czym wiąże się posiadanie tej polisy i jakie płyną z tego korzyści. Polisa OCP jest ubezpieczeniem mającym na celu zapewnić wszelką ochronę wszystkim towarom przewożonym w ramach transportu międzynarodowego bądź krajowego. W przypadku wypadku, którego skutkiem będzie utrata wartości materialnej przez przewożone materiały, towarzystwo ubezpieczeniowe ma za zadanie pokryć wszelkie koszty i wypłacić odszkodowanie w określonej kwocie. Przedmiot OCP przewoźnika to polisa mienia w transporcie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia towaru aż do przekazania go do odbiorcy. Firmy, które oferują tę polisę, odpowiadają za wszelkie szkody rzeczowe, które mogłyby zostać wywołane przez uszkodzenie, utratę bądź ubytek przesyłki. Polisa OCP chroni również przed szkodami finansowymi, które powstają przez opóźnienie w dostawie danych towarów.

Zobacz także:

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OCP?

OCP przewoźnika - dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych?
OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne wśród firm przewozowych?

Polisa OCP gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika w sytuacji, gdy umowa przewozu zostanie nienależycie wykonania i dojdzie do na przykład kradzieży, uszkodzenia bądź zniszczenia towaru czy także opóźnienia dostawy. Polisa OCP daje jednocześnie osobom, które korzystają z usług danej firmy transportowej, bezpieczeństwo oraz pewność, a także szansę na uzyskanie ewentualnego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Coraz częściej Klienci decydują się na omijanie zlecania transportów przewoźnikom, którzy nie są ubezpieczeni. Towarzystwa ubezpieczeniowe świadczą różne zakresy odpowiedzialności, mimo iż w rzeczywistości nie ma zbyt wielkich różnic pomiędzy ofertami. Warto wspomnieć także o tym, że firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj chronią także przed skutkami uszkodzenia bądź zniszczenia towaru na skutek awarii, pożaru, wypadku bądź kradzieży ze strzeżonego parkingu. Przewoźnik i kierowca są jednakże obarczeni wieloma obowiązkami, których niespełnienie może przyczynić się do niewypłacenia polisy. 

Jaki zakres terytorialny ma ubezpieczenie OCP?

Zakres terytorialny ubezpieczenia OCP przewoźnika zależy przede wszystkim od tego, czy dana firma transportowa zajmuje się przewożeniem towarów wyłącznie w Polsce czy też poza granicami kraju. OCP przewoźnika obejmujące wyłącznie granice Polski jest zazwyczaj o wiele tańsze. W przypadku zakresu terytorialnego na cały świat, ubezpieczenie OCP przewoźnika będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia o wiele wyższej kwoty. Aby wiedzieć, jaka polisa OCP będzie potrzebna, warto zapoznać się z treścią listu przewozowego. Odpowiedni wybór polisy OCP jest bardzo ważny – dzięki temu będzie ona odpowiadała naszym oczekiwaniom oraz potrzebom.

Co trzeba zrobić przed zawarciem polisy OCP? 

Warto wiedzieć o tym, co należy zrobić przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie OCP. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby sprawdzić listę wyłączeń z zakresu podstawowego ubezpieczenia, czyli sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania. Bardzo często odnosi się to do:

  • użycia pojazdu, które nie działa w pełni sprawnie,
  • przekazania towaru osobie nieuprawnionej,
  • nieodpowiedniego rozmieszczenia bądź załadowania towaru,
  • prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwą osobę bądź taką, która nie posiada uprawnień,
  • ukrytej wady towaru,
  • przepadku bądź konfiskaty towaru,
  • postoju pojazdu na parkingu niestrzeżonym. 

Koszt ubezpieczenia OCP. Od czego zależy?

Koszt składki ubezpieczenia OCP zależy od danego klienta – jest ona wyliczana indywidualnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe jako bazę dla kalkulacji składki bardzo często biorą pod uwagę wysokość rocznych obrotów netto firmy. Im większy obrót ma firma przewozowa, tym większa składka będzie musiała zostać zapłacona. Dla firm ubezpieczeniowych spore znaczenie mają także czynniki wpływające na ryzyko, takie jak:

  • suma gwarancyjna – jest określana przez klienta, im jest wyższa, tym składka ubezpieczeniowa OCP będzie wynosić więcej.
  • rodzaj towaru, jaki jest przewożony – towar narażony na zniszczenie oraz kradzież to np. sprzęt elektroniczny czy alkohol.
  • zakres terytorialny działalności – przedsiębiorstwo przewozowe może nie tylko oferować przewóz towarów na polskim rynku, ale także za granice naszego kraju (wtedy ubezpieczyciel proponuje OCP międzynarodowe).

angielski