Wykorzystanie radarów

Wykorzystanie radarów

Wykorzystanie radarów

Wykorzystanie radarów w systemach zabezpieczenia technicznego – w czasie ochrony obiektu bardzo istotne jest, aby ograniczyć ilość fałszywych alarmów, a przy tym nie przeoczyć prawdziwych incydentów. Standardowe systemy monitoringu pracują stabilnie w dobrych warunkach optycznych, jednak w sytuacji zakłóceń (niesprzyjających warunków pogodowych) mogą zawieść.

Radary omijają ten problem. Systemy bezpieczeństwa, w których głównym elementem roboczym są radary, to stosunkowo nowy kierunek w systemach ochrony mienia prywatnego i komercyjnego. Wcześniej podobne systemy ochrony były stosowane tylko w przemyśle wojskowym i pokrewnych. Po ocenie ich zalet zaczęto produkować nowe systemy bezpieczeństwa do użytku komercyjnego w obiektach cywilnych, gdzie szybko zaczęły zdobywać popularność.

Cel wykorzystania radarów w systemach zabezpieczenia technicznego

Radary w systemach zabezpieczenia technicznego są przeznaczone do naziemnej ochrony dużych obszarów przemysłowych a także obiektów infrastruktury krytycznej przed wejściem osób i pojazdów niepożądanych. Radar to urządzenie wyposażone w zestaw technologii wykrywania obiektów, a także określania ich zasięgu i parametrów geometrycznych metodą opartą na emisji fal radiowych i rejestracji ich odbić od obiektów. Zasadniczo jest to technologia wykorzystująca fale radiowe do wykrywania obiektów i określania ich odległości. Opracowane do użytku wojskowego szybko znalazły drogę na inne rynki. Popularne obecnie zastosowania obejmują: prognozowanie pogody, monitorowanie ruchu, ochrona obiektów prywatnych i cywilnych, unikanie kolizji w lotnictwie i żegludze.

Dziś obserwowane jest wykorzystanie radarów w systemach zabezpieczenia technicznego, mogą one uzupełniać kamery wideo i urządzenia wykorzystujące inne technologie w celu rozszerzenia i poprawy wydajności systemów nadzoru. Radary przeznaczone są do monitorowania terenów otwartych. Mogą to być tereny przemysłowe, parkingi, lotniska, porty, gdzie działalność nie jest prowadzona w okresach chronionych. 

Przeznaczenie radarów

Aby podjąć działania w odpowiedzi na zagrożenie, nie wystarczy tylko wykryć cel, ważne jest, aby go zidentyfikować: określić rozmiar, rodzaj i szybkość zagrożenia. Dlatego systemy bezpieczeństwa można uzupełnić o kamery PTZ ze zmiennym zoomem. Radary w systemach bezpieczeństwa sprawdziły się w sytuacjach, w których inne technologie monitorowania mogą zawieść, takich jak słabe oświetlenie, ciemność i mgła. Urządzenie zapewnia stabilną pracę, gdy nadzór wideo połączony z analizą obrazu wideo może generować fałszywe alarmy: jeśli na obszarze znajdują się ruchome cienie lub światła, przy złej pogodzie lub na przykład, gdy na zainstalowanej kamerze znajdują się krople deszczu lub owady. Kolejną zaletą radaru jest prywatność nadzoru. Osoby nie mogą zostać zidentyfikowane na podstawie danych otrzymanych z radaru. Radary w systemach bezpieczeństwa mogą być używane jako samodzielne urządzenie. Dotyczy to terenów, w których używanie kamer jest zabronione ze względu na ochronę prywatności.

Radary CTRL+SKY RADAR 3D w systemach zabezpieczenia technicznego

Wykorzystanie radarów
Wykorzystanie radarów

Systemy radarowe Ctrl+Sky https://rcse.pl/systemy-radarowe-ctrlsky/ Radar 3D to szybkie śledzenie obiektów w promieniu 360 stopni w odcinku 3-5 km. Te innowacyjne urządzenia nie są wyposażone w ruchome elementy i wykorzystują chłodzenie pasywne, natomiast analiza zgromadzonych danych odbywa się od razu w urządzeniu. W tym systemie zabezpieczenia technicznego obecny jest sensor radarowy FMCM (fala ciągła z modulacją częstotliwości), którego zadaniem jest ograniczenie częstotliwości po stronie przetwarzania danych. RADAR 3D działa w paśmie X i wykorzystuje technologię MIMO (jednoczesne wysyłanie i odbieranie wielu strumieni danych) oraz transmisji wieloantenowej, dzięki czemu wykrywanie obiektów jest bardziej precyzyjne.

System Ctrl+Sky zawiera autorskie rozwiązania, dlatego specjaliści nie mają problemu z dostosowaniem go pod wymagania danego klienta. Dostępne są dwa rodzaje systemu a mianowicie: stacjonarny oraz mobilny. W pierwszym przypadku system zabezpieczenia technicznego przeznaczony jest do permanentnej ochrony konkretnego obiektu lub obszaru. Natomiast w drugim radar może łatwo zmieniać miejsce położenia w zależności od aktualnych potrzeb. Niezależnie od wybranego rodzaju Ctrl+Sky jest usprawniany pod kątem najlepszej efektywności mając na uwadze specyfikę docelowego zastosowania. Wykorzystanie tego rodzaju radarów w systemach zabezpieczenia technicznego okazało się niezwykle przydatne. Są one dedykowane do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, obiektów rządowych, prywatnych, lotnisk, wydarzeń masowych, stadionów oraz stref VIP.

Radary jako element systemu antydronowego

Rosnące zagrożenie ze strony dronów powoduje, że poszukiwane są rozwiązania do ich neutralizacji. Ctrl+Sky przydaje się w systemach zabezpieczenia technicznego, ponieważ skutecznie zwalcza te bezzałogowe pojazdy powietrzne. Celem radaru jest najpierw wykrycie drona, następnie jego śledzenie i w końcu neutralizacja. Wyróżnia się dokładnością namierzania, skutecznością zagłuszania dronów. Osoby obsługujące radar mają możliwość korzystania ze specjalnej aplikacji C2 która służy do konfiguracji, monitoringu oraz kontroli całego systemu. Co bardzo istotne system do zwalczania dronów Ctrl+Sky może być stosowany zarówno w dzień i w nocy, bez względu na panujące warunki pogodowe. 

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl