Kiedy ochroniarz może użyć broni - co należy na ten temat wiedzieć?

Kiedy ochroniarz może użyć broni – co należy na ten temat wiedzieć?

Kiedy ochroniarz może użyć broni – co należy na ten temat wiedzieć? Firmy ochroniarskie, w tym m.in. agencja ochrony Warszawa, posiadają w swojej ofercie szeroki wachlarz usług. Najpopularniejsze to ochrona osobista bądź mienia. Wykwalifikowani ochroniarze, którzy są tam zatrudnieni, muszą uprzednio ukończyć odpowiednie szkolenia, by następnie wykonywać wzorowo swoje obowiązki. Co więcej należy wiedzieć o agencji ochrony osób i mienia Warszawa? 

Czym konkretnie zajmuje się firma ochroniarska w Warszawie?

 1. Po pierwsze – ochroną mienia, czyli zabezpieczeniem nieruchomości, rzeczy, terenu oraz innych własności należących do klienta. Jest to chronienie przed kradzieżą i innymi czynnikami, które mogą doprowadzić do szkód w mieniu. Pracownicy ochrony kontrolują ruch osobisty na terenie np. firmy, przyglądają się rejestracji wejść i wyjść, dokonują obchodów i zajmują się obsługą systemu alarmowego.
 2. Po drugie – ochroną osobistą oraz ochroną osobistą VIP. Najważniejszą funkcją, jaką pełnią pracownicy agencji ochrony to chronienie i bronienie osób. Usługa ta nie tylko chroni nietykalność osobistą, czy zdrowie, ale przede wszystkim życie. Wykwalifikowani ochroniarze zabezpieczają ludzi przed możliwymi zagrożeniami, jak i nie dopuszczają do nich osób postronnych. Na podstawie potrzeb/wymagań zleceniodawcy ustalany jest indywidualny zakres działań.

Z kolei działania, które zaliczają się do ochrony osób i mienia można podzielić na dwie, główne kategorie:

 • Bezpośrednia ochrona fizyczna klienta – stała bądź doraźna. Polega na ciągłym monitoringu systemów alarmowych w domu, na terenie chronionego obiektu tudzież firmy.
 • Ochrona techniczna tj. wszystkie zabezpieczenia techniczne, służące do ochrony osoby czy mienia klienta. Skupia się to na montażu alarmów oraz urządzeń, które mają na celu zasygnalizować pojawiające się zagrożenie. Ponadto ochrona techniczna obejmuje konserwację i naprawę alarmów i urządzeń.

Agencja ochrony mienia Warszawa – jakie osoby mogą liczyć na zatrudnienie?

Kiedy ochroniarz może użyć broni - co należy na ten temat wiedzieć?

Firma zatrudnia u siebie agentów z licencją, czyli po odpowiednim przeszkoleniu. Zakres szkoleń powinien obejmować wiedzę, na temat tego, jak udzielać pomocy przedmedycznej, podstaw prawnych oraz sprawności fizycznej. W tym miejscu należy wspomnieć, że wydawane są licencje I oraz II stopnia. Wyższy ze stopni muszą posiadać osoby, które prowadzą agencję ochrony. Może się zdarzyć, że zatrudnieni zostaną ochroniarze bez licencji. Mają wtedy mniejsze uprawnienia, nie mogą być w posiadaniu broni, ani też stosować środków przymusu bezpośredniego. Nawet takich, jak założenie kajdanek włamywaczowi.

Przed zatrudnieniem w agencji ochrony, wszystkie osoby są sprawdzane m.in. w:

 • Centralnym Rejestrze Skazanych, by zweryfikować, czy nie były kiedykolwiek karane,
 • Właściwych jednostkach policji,
 • Poprzednich miejscach pracy, poprzez zasięgnięcie o nich opinii.

Jednakże bardzo pożądani są pracownicy, którzy mieli kontakt z policją lub wojskiem. Dlaczego? Ponieważ są oni wysoko wyszkoleni.

Kiedy pracownik ochrony może użyć broni palnej?

Po broń palną ochroniarz może sięgnąć tylko wtedy, gdy inne środki przymusu bezpośredniego okażą się niewystarczające. Pierwszą kategorią przypadków, kiedy pracownik ochrony może użyć broni palnej, są sytuację, gdzie koniecznie jest odparcie bezpośrednie. A także niezgodny z prawem zamach na:

 • Mienie, bezpośrednio powodując zagrożenie wolności, zdrowia oraz życia pracownika ochrony czy innej osoby;
 • Ważne obiekty, obszary, urządzenia, jakie podlegają ochronie;
 • Wolność, zdrowie, życie ochroniarza bądź innej osoby.

Ponadto dotyczy to również zapobiegania działaniom bezpośrednio prowadzącym do wyżej wymienionych zamachów. Drugim rodzajem sytuacji, kiedy niezbędne jest użycie broni to konieczność przeciwstawienia się osobie nie stosującej się do wezwań pracownika ochrony. Dotyczyć mogą one natychmiastowego porzucenia:

 • Broni,
 • Materiału wybuchowego,
 • Jakiegokolwiek innego niebezpiecznego przedmiotu, który zagraża życiu oraz zdrowiu pracownika. Może to odnosić się również do innych osób.

Użycie broni jest zasadne także w sytuacji, kiedy osoba bezprawnie usiłuje odebrać broń palną dla uprawnionego do jej posiadania pracownika ochrony.

Dozór mienia Warszawa – jak wybrać agencję ochrony?

Na co należy zwrócić uwagę poszukując najlepszej agencji ochrony?

 1. Pracowników, gdyż to oni będą czuwać nad bezpieczeństwem. Muszą być wykwalifikowani, po odpowiednich szkoleniach. Znać przepisy dotyczące ochrony. Potrafić udzielić pierwszej pomocy. A także być sprawni fizycznie.
 2. Rekomendacje dotychczasowych klientów – gdy są pozytywne, warto podjąć współpracę z taką firmą.
 3. Sposób działania, gdy każda firma ochroniarska, owszem, stosuje się do obowiązujących przepisów, ale ustala też sposób działania we własnym zakresie. Dobrze jest dopytać o szybkość przyjazdu na miejsce w razie alarmu, metody postępowania w przypadku napaści np. na konwój.
 4. Zakres usług, jakie dana agencja świadczy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ część firm oferuje kompleksowe usługi, inne zajmują się tylko ochronią obiektów oraz obsługą imprez masowych. A jeszcze inne działają wyłącznie dla klientów biznesowych, np. obsługą gotówkę, konwoje etc.

angielski